Vương Quốc Gái Đẹp

Vương Quốc Gái Đẹp My Beautiful Kingdom (2013)

Nội dung phim

Vương Quốc Gái Đẹp, My Beautiful Kingdom kể một câu chuyện về giới người mẫu, tập trung vào cô gái người đấu tranh cho tương lai không thể đoán trước, với các diễn viên tham gia Khải Văn, Châu Tú Na. Uông Đông Thành, Châu Đồng Đồng. Bạn gái khoa phát thanh của tôi, Bạch Lượng, Thích Vy (vai Trương Liễu Liễu).

Từ khóa

Bình Luận