Vương Triều Cuối Cùng Phần 2

Vương Triều Cuối Cùng Phần 2 The Last Kingdom Season 2 (2017)

Nội dung phim

Vương Triều Cuối Cùng Phần 2, The Last Kingdom Season 2 có sự giúp đỡ của Alfred đánh bại Danes trong Wessex Uhtred đang lo lắng để trở về Bebbanburg và đòi lại vương quốc của mình. Cùng với nữ tu hild Hild, anh đến York nơi Beocca và Cha Hreothward dẫn đầu cuộc chiến chống lại các anh em nổi loạn Erik và Siegfrid và nhằm mục đích giải phóng lãnh chúa địa phương Guthred khỏi kẻ thù cũ của Uhtred Kjartan với phước lành của Alfred. Guthred được cứu và thề sẽ giúp Uhtred bắt giữ Kjartan và Aelfric nguy hiểm mặc dù Kjartan trốn thoát. Grateful Abbot Eadred tiêu diệt Guthred nhưng kẻ thù của Uhtred vẫn đang âm mưu đánh bại hắn. Trong khi đó ở Essex, Brida và Ragnar tranh luận với Alfred qua con đường tiếp theo.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập