Xạ Thủ: Phần 2

Xạ Thủ: Phần 2 Shooter Season 2 (2017)

Nội dung phim

Xạ Thủ: Phần 2, Shooter Season 2 trong cuộc khủng bố tại Mỹ. Bob Lee Swagger và vợ Julie gia nhập đơn vị Thủy quân lục chiến cũ ở Đức và thoát khỏi cuộc tấn công khủng bố chết người. Đại lý FBI Nadine Memphis nhận một công việc ở Washington với Patricia Gregson. Bob Lee Swagger và vợ Julie gia nhập đơn vị Thủy quân lục chiến cũ ở Đức và thoát khỏi cuộc tấn công khủng bố chết người. Đại lý FBI Nadine Memphis nhận một công việc ở Washington với Patricia Gregson.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận