Xác Sống Nổi Loạn 2: Trò Chơi Kết Thúc

Xác Sống Nổi Loạn 2: Trò Chơi Kết Thúc Dead Rising: Endgame (2016)

Nội dung phim

Xác Sống Nổi Loạn 2: Trò Chơi Kết Thúc, Dead Rising: Endgame phóng viên điều tra Chase Carter cố gắng để ngăn chặn một âm mưu bí mật của chính phủ đang đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân vô tội ở một thành phố cách ly trong một vụ dịch zombie.

Xác Sống Nổi Loạn 2: Trò Chơi Kết Thúc

Từ khóa

Bình Luận