Phim Nhật Bản

12 Con Giáp
PĐ: 39/39 1995

12 Con Giáp

Twelve Warrior Explosive Eto Rangers

Thầy Giáo Vĩ Đại
PĐ: 11/11 2012

Thầy Giáo Vĩ Đại

Gto: Great Teacher Onizuka

Đội Cứu Hộ Tia Chớp
PĐ: 40/40 2000

Đội Cứu Hộ Tia Chớp

Power Ranger Lightspeed Rescue

Dũng Sĩ Hesman
PĐ: 52/52 1984

Dũng Sĩ Hesman

Voltron: Defender Of The Universe

Lá Chắn Rơm
HD 2013

Lá Chắn Rơm

Shield Of Straw