halloween

Ám Ảnh Ở Connecticut 2: Bóng Ma Của Georgia
Bản Đẹp 2013

Ám Ảnh Ở Connecticut 2: Bóng Ma Của Georgia

The Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia

Thứ 6 Ngày 13 Phần 5
Bản Đẹp 1985

Thứ 6 Ngày 13 Phần 5

Friday the 13th Part 5: A New Beginning

Đêm Kinh Hoàng
Bản Đẹp 2015

Đêm Kinh Hoàng

A Night of Horror Volume 1

Hiện Tượng Siêu Nhiên 6: Quyền Lực Bóng Ma
HD 2015

Hiện Tượng Siêu Nhiên 6: Quyền Lực Bóng Ma

Paranormal Activity: The Ghost Dimension