Phim Chiến Tranh

Cổng Bão
PĐ: 04/04 2006

Cổng Bão

Грозовые ворота

Bình Minh Của Đế Chế Thứ 4
Bản Đẹp 2016

Bình Minh Của Đế Chế Thứ 4

Beyond Valkyrie: Dawn Of The 4th Reich

Tân Thủy Hử
PĐ: 86/86 2011

Tân Thủy Hử

All Men Are Brothers

Sĩ Quan Ottoman
Bản Đẹp 2017

Sĩ Quan Ottoman

The Ottoman Lieutenant

Định Mệnh
Bản Đẹp 2009

Định Mệnh

Inglourious Basterds

Giang Sơn Mỹ Nhân
Bản Đẹp 2008

Giang Sơn Mỹ Nhân

An Empress And The Warriors