Phim Chiến Tranh

Chú Bé Mang Pyjama Sọc
Bản Đẹp 2008
Chú Bé Mang Pyjama Sọc

The Boy In The Striped Pyjamas

Mộ Đom Đóm
Bản Đẹp 1988
Mộ Đom Đóm

Grave of the Fireflies