Phim Chiến Tranh

Phép Lạ
Bản Đẹp 2008

Phép Lạ

Miracle At St. Anna

Trong Làn Khói Sương
Bản Đẹp 2012

Trong Làn Khói Sương

In The Fog (V Tumane / Im Nebel)

Vùng Đất Bom Mìn
Bản Đẹp 2015

Vùng Đất Bom Mìn

Under sandet (Land of Mine)