Phim Dã Sữ

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
PĐ: 50/50 TM: Tập 02 2019
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

Thâm Cung Truyện
TM: 50/50 2018
Thâm Cung Truyện

Love In The Imperial Palace

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
TM: 40/40 2009
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Heaven Sword And Dragon Sabre