Phim Hành Động

Người Bảo Vệ
Bản Đẹp 2005

Người Bảo Vệ

The Protector - Revenge Of The Warrior

Godzilla: Hành Tinh Quái Vật
2017

Godzilla: Hành Tinh Quái Vật

Godzilla: Monster Planet

Cao Bồi Samurai
Bản Đẹp 2007

Cao Bồi Samurai

Sukiyaki Western Django