Phim Võ Thuật

Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm
PĐ: 50/50 2017

Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm

Nirvana in Fire 2: The Wind Blows in Chang Lin

Ngũ Thử Náo Đông Kinh
PĐ: 42/42 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh

The Three Heroes And Five Gallants

Thích Lăng
Bản Đẹp 2011

Thích Lăng

The Treasure Hunter

Long Đình Tranh Bá
PĐ: 20/20 1990

Long Đình Tranh Bá

Battle In The Royal Court

Khai Phong Kỳ Án
PĐ: 40/40 2012

Khai Phong Kỳ Án

Arbiter Of Kaifeng Mystery

Tiếu Ngạo Giang Hồ
PĐ: 40/40 2003

Tiếu Ngạo Giang Hồ

The Smiling Proud Wanderer